Musik, 2013

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.212.28
Rutiner2.272.25
Inställning2.512.23
Undervisningsbruk2.051.88
Kunnande2.251.69

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3246
Nivåer
2-3
6554
Nivåer
3-4
30