Gymnastik, 1.1.2014-6.8.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2014-6.8.2020År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.662.502.852.932.672.822.072.212.302.031.98
Rutiner2.292.502.412.412.342.332.052.132.162.032.13
Inställning2.222.832.222.242.172.232.192.202.332.162.21
Undervisningsbruk1.422.211.291.441.381.271.481.491.861.691.89
Kunnande1.892.621.801.931.761.722.082.012.242.091.36

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2014-6.8.2020År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
10100031112
Nivåer
1-2
380423041394954345057
Nivåer
2-3
6080566757584843624840
Nivåer
3-4
220232212412