Religion, 1.1.2019-14.8.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2019-14.8.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.922.982.922.922.872.272.422.532.252.17
Rutiner2.452.472.432.432.352.182.272.382.172.33
Inställning2.272.222.312.232.252.242.282.272.202.43
Undervisningsbruk1.771.861.871.841.641.751.892.192.002.41
Kunnande1.941.981.951.941.832.182.242.362.101.72

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2019-14.8.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0000000000
Nivåer
1-2
23252418294133233930
Nivåer
2-3
75727377685865685766
Nivåer
3-4
2444222944