Engelska, 2015

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.292.322.152.07
Rutiner2.182.172.122.19
Inställning2.072.212.152.32
Undervisningsbruk1.632.021.842.12
Kunnande2.032.182.001.60

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
2020
Nivåer
1-2
44344447
Nivåer
2-3
51615150
Nivåer
3-4
3423