Uttrycksförmåga, 1.1.2017-18.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2017-18.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.663.212.982.452.752.022.152.272.062.00
Rutiner2.352.922.492.282.402.112.142.312.202.11
Inställning2.422.702.442.432.452.322.572.522.392.60
Undervisningsbruk1.862.142.081.821.851.781.882.232.132.63
Kunnande2.002.562.162.012.002.252.432.542.321.93

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2017-18.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
1003000000
Nivåer
1-2
270932255740333514
Nivåer
2-3
68867865733960505779
Nivåer
3-4
4141302401797