Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.161.971.80
Rutiner2.011.891.89
Inställning2.182.172.31
Undervisningsbruk1.721.551.83
Kunnande1.951.791.26

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
028
Nivåer
1-2
506054
Nivåer
2-3
493838
Nivåer
3-4
100