Gymnastik, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.302.031.98
Rutiner2.162.032.13
Inställning2.332.162.21
Undervisningsbruk1.861.691.89
Kunnande2.242.091.36

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
112
Nivåer
1-2
345057
Nivåer
2-3
624840
Nivåer
3-4
412