Historia, 1.1.2017-23.3.2023

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2017-23.3.2023År 2023 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.942.883.263.163.122.932.832.902.272.352.452.232.13
Rutiner2.442.502.502.532.602.452.472.392.152.252.322.252.26
Inställning2.252.152.232.262.362.272.272.242.122.142.252.192.37
Undervisningsbruk1.872.012.001.992.001.961.921.661.751.792.172.032.35
Kunnande1.962.142.122.092.081.971.971.812.172.212.432.241.78

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2017-23.3.2023År 2023 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0000100111010
Nivåer
1-2
191781082021264440243726
Nivåer
2-3
77768883877676715256715771
Nivåer
3-4
3747442334563