Handarbete / slöjd, 2015

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.162.301.931.87
Rutiner2.092.172.072.09
Inställning2.352.512.392.52
Undervisningsbruk1.571.811.621.93
Kunnande2.172.252.111.52

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0202
Nivåer
1-2
47325254
Nivåer
2-3
47614540
Nivåer
3-4
6634