Handarbete / slöjd, 1.1.2017-28.1.2023

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2017-28.1.2023År 2023 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.912.933.043.092.992.972.802.852.082.162.301.931.87
Rutiner2.392.492.452.472.542.442.352.382.122.092.172.072.09
Inställning2.222.192.092.272.282.202.202.282.542.352.512.392.52
Undervisningsbruk1.571.661.651.821.701.621.571.421.551.571.811.621.93
Kunnande1.952.282.052.222.082.051.871.822.072.172.252.111.52

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2017-28.1.2023År 2023 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0000000010202
Nivåer
1-2
30212613192632364547325254
Nivåer
2-3
67767480786965625147614540
Nivåer
3-4
3207353226634