Svenska , 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.282.132.08
Rutiner2.122.082.21
Inställning2.122.022.23
Undervisningsbruk1.981.812.11
Kunnande2.051.941.46

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
020
Nivåer
1-2
414748
Nivåer
2-3
584952
Nivåer
3-4
220