Biologi, 1.1.2018-13.1.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2018-13.1.2019År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.910.003.083.032.912.902.282.432.422.242.23
Rutiner2.470.002.632.442.472.412.242.272.352.212.21
Inställning2.310.002.362.312.312.282.132.092.262.222.32
Undervisningsbruk1.830.001.881.861.831.641.791.802.162.012.32
Kunnande2.060.002.152.112.061.892.252.252.402.221.63

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2018-13.1.2019År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0000011010
Nivåer
1-2
19151619243435233635
Nivåer
2-3
77797877736159696163
Nivåer
3-4
4664355832