Gymnastik, 1.1.2019-18.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2019-18.6.2019År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.902.912.852.932.672.822.072.212.302.031.98
Rutiner2.432.552.412.412.342.332.052.132.162.032.13
Inställning2.162.322.222.242.172.232.192.202.332.162.21
Undervisningsbruk1.431.541.291.441.381.271.481.491.861.691.89
Kunnande1.932.011.801.931.761.722.082.012.242.091.36

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2019-18.6.2019År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
00100031112
Nivåer
1-2
3424423041394954345057
Nivåer
2-3
6371566757584843624840
Nivåer
3-4
34232212412