Samhällslära, 2015

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.342.402.222.20
Rutiner2.232.302.262.32
Inställning2.092.272.172.37
Undervisningsbruk1.772.202.042.40
Kunnande2.182.442.241.76

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
1010
Nivåer
1-2
40243523
Nivåer
2-3
56715873
Nivåer
3-4
4564