Gymnastik, 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.932.672.822.072.212.302.031.98
Rutiner2.412.342.332.052.132.162.032.13
Inställning2.242.172.232.192.202.332.162.21
Undervisningsbruk1.441.381.271.481.491.861.691.89
Kunnande1.931.761.722.082.012.242.091.36

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
00031112
Nivåer
1-2
3041394954345057
Nivåer
2-3
6757584843624840
Nivåer
3-4
32212412