Finska som andraspråk, 1.1.2018-16.7.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2018-16.7.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.822.932.962.802.852.192.452.162.131.83
Rutiner2.482.452.472.462.412.132.272.142.172.04
Inställning2.412.392.412.412.412.442.162.282.402.55
Undervisningsbruk1.821.811.901.821.651.711.671.931.892.24
Kunnande2.032.142.122.011.922.322.182.252.281.63

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2018-16.7.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0000002200
Nivåer
1-2
1891520263238313651
Nivåer
2-3
78898076716558636143
Nivåer
3-4
3163332436