Handarbete / slöjd, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.301.931.87
Rutiner2.172.072.09
Inställning2.512.392.52
Undervisningsbruk1.811.621.93
Kunnande2.252.111.52

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
202
Nivåer
1-2
325254
Nivåer
2-3
614540
Nivåer
3-4
634