Informationsteknik, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.532.442.26
Rutiner2.612.502.42
Inställning2.502.422.46
Undervisningsbruk2.272.172.62
Kunnande3.213.062.27

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
000
Nivåer
1-2
101021
Nivåer
2-3
707969
Nivåer
3-4
201110