Gymnastik, 1.1.2018-10.8.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2018-10.8.2020År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.842.762.932.672.822.072.212.302.031.98
Rutiner2.382.392.412.342.332.052.132.162.032.13
Inställning2.212.222.242.172.232.192.202.332.162.21
Undervisningsbruk1.391.281.441.381.271.481.491.861.691.89
Kunnande1.861.811.931.761.722.082.012.242.091.36

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2018-10.8.2020År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0100031112
Nivåer
1-2
35443041394954345057
Nivåer
2-3
62526757584843624840
Nivåer
3-4
2232212412