Historia, 1.1.2018-25.3.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2018-25.3.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.863.082.932.832.902.272.352.452.232.13
Rutiner2.472.612.452.472.392.152.252.322.252.26
Inställning2.272.372.272.272.242.122.142.252.192.37
Undervisningsbruk1.922.001.961.921.661.751.792.172.032.35
Kunnande1.992.111.971.971.812.172.212.432.241.78

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2018-25.3.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0000111010
Nivåer
1-2
20112021264440243726
Nivåer
2-3
77867676715256715771
Nivåer
3-4
3442334563