Geografi , 2015

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.402.442.232.19
Rutiner2.242.322.192.20
Inställning2.102.272.232.31
Undervisningsbruk1.772.132.012.33
Kunnande2.242.382.211.63

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
1010
Nivåer
1-2
36223636
Nivåer
2-3
59716061
Nivåer
3-4
4732