Finska som andraspråk, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.162.131.83
Rutiner2.142.172.04
Inställning2.282.402.55
Undervisningsbruk1.931.892.24
Kunnande2.252.281.63

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
200
Nivåer
1-2
313651
Nivåer
2-3
636143
Nivåer
3-4
436