Tyska, 2019

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
TyskaAllmän utbildning
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
74 %
73 %
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med egna apparater?
85 %
84 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
88 %
87 %
Skolan har en tillräckligt snabb och fungerande internetförbindelse.
75 %
71 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
TyskaAllmän utbildning
Taso
0-1
11
Taso
1-2
810
Taso
2-3
3837
Taso
3-4
5352