Engelska, 2012

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
EngelskaAllmän utbildning
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
73 %
66 %
På mina lektioner används en tillräckligt snabb och stabil internetförbindelse.
72 %
71 %
Används trådlöst nät vid din skola?
49 %
55 %
Använder din skola ett trådlöst nät som fungerar i skolans alla rum?
21 %
21 %
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med egna apparater?
18 %
20 %
Min skolas webbsidor är up-to-date.
66 %
66 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
63 %
62 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
EngelskaAllmän utbildning
Taso
0-1
99
Taso
1-2
4444
Taso
2-3
3435
Taso
3-4
1312