Bildkonst, 2017

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
BildkonstAlla som svarat
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
55 %
65 %
Elever och besökare kan logga in på skolans trådlösa nätverk med sina egna enheter.
91 %
84 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
67 %
81 %
Skolan har en tillräckligt snabb och fungerande internetförbindelse.
66 %
66 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
BildkonstAlla som svarat
Taso
0-1
22
Taso
1-2
1914
Taso
2-3
3840
Taso
3-4
4144