Religion, 2017

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
ReligionAllmän utbildning
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
68 %
65 %
Elever och besökare kan logga in på skolans trådlösa nätverk med sina egna enheter.
83 %
84 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
81 %
81 %
Skolan har en tillräckligt snabb och fungerande internetförbindelse.
69 %
66 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
ReligionAllmän utbildning
Taso
0-1
22
Taso
1-2
1513
Taso
2-3
3840
Taso
3-4
4644