Informationsteknik, 2014

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
InformationsteknikAlla som svarat
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
64 %
56 %
På mina lektioner används en tillräckligt snabb och stabil internetförbindelse.
72 %
66 %
Används trådlöst nät vid din skola?
84 %
83 %
Använder din skola ett trådlöst nät som fungerar i skolans alla rum?
55 %
41 %
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med egna apparater?
72 %
55 %
Min skolas webbsidor är up-to-date.
70 %
65 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
70 %
64 %
Min skola har ett koncentrerat tekniskt stöd (t. ex. helpdesk).
80 %
68 %
Jag utnyttjar elevernas eget kunnande vid lösandet av datatekniska problem.
71 %
74 %
En gång per vecka eller mer
InformationsteknikAlla som svarat
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera.
35 %
38 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
InformationsteknikAlla som svarat
Taso
0-1
43
Taso
1-2
1829
Taso
2-3
5252
Taso
3-4
2615