Kemi, 2013

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
KemiAlla som svarat
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
64 %
61 %
På mina lektioner används en tillräckligt snabb och stabil internetförbindelse.
76 %
71 %
Används trådlöst nät vid din skola?
68 %
64 %
Använder din skola ett trådlöst nät som fungerar i skolans alla rum?
28 %
27 %
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med egna apparater?
38 %
30 %
Min skolas webbsidor är up-to-date.
62 %
63 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
66 %
65 %
Min skola har ett koncentrerat tekniskt stöd (t. ex. helpdesk).
64 %
68 %
Jag utnyttjar elevernas eget kunnande vid lösandet av datatekniska problem.
72 %
69 %
Min läroanstalt har ett koncentrerat tekniskt stöd (t. ex. helpdesk).
100 %
100 %
Jag har en tillräckligt snabbt och stabil internetförbindelse när jag undervisar.
100 %
100 %
Används trådlöst nät vid din läroanstalt?
100 %
100 %
Använder din läroanstalt ett trådlöst nät som fungerar i läroanstaltens alla rum?
100 %
100 %
Använder din läroanstalt ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med sin egen utrustning?
100 %
100 %
En gång per vecka eller mer
KemiAlla som svarat
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera.
32 %
35 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
KemiAlla som svarat
Taso
0-1
55
Taso
1-2
3741
Taso
2-3
4945
Taso
3-4
109