Gymnastik, 1.1.2014-6.8.2020

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
GymnastikAlla som svarat
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
62 %
64 %
På mina lektioner används en tillräckligt snabb och stabil internetförbindelse.
56 %
64 %
Används trådlöst nät vid din skola?
82 %
82 %
Använder din skola ett trådlöst nät som fungerar i skolans alla rum?
46 %
40 %
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med egna apparater?
80 %
79 %
Min skolas webbsidor är up-to-date.
62 %
62 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
71 %
76 %
Min skola har ett koncentrerat tekniskt stöd (t. ex. helpdesk).
67 %
67 %
Jag utnyttjar elevernas eget kunnande vid lösandet av datatekniska problem.
74 %
73 %
Min skola har en tillräckligt snabb och stabil trådlöst nätverk.
54 %
51 %
Skolan har en tillräckligt snabb och fungerande internetförbindelse.
66 %
69 %
En gång per vecka eller mer
GymnastikAlla som svarat
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera.
16 %
32 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
GymnastikAlla som svarat
Taso
0-1
33
Taso
1-2
2018
Taso
2-3
4142
Taso
3-4
3637