Finska som andraspråk, 2014

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
Finska som andraspråkAllmän utbildning
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
50 %
56 %
På mina lektioner används en tillräckligt snabb och stabil internetförbindelse.
56 %
66 %
Används trådlöst nät vid din skola?
82 %
84 %
Använder din skola ett trådlöst nät som fungerar i skolans alla rum?
36 %
42 %
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med egna apparater?
45 %
56 %
Min skolas webbsidor är up-to-date.
60 %
65 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
48 %
64 %
Min skola har ett koncentrerat tekniskt stöd (t. ex. helpdesk).
61 %
67 %
Jag utnyttjar elevernas eget kunnande vid lösandet av datatekniska problem.
84 %
74 %
En gång per vecka eller mer
Finska som andraspråkAllmän utbildning
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera.
29 %
40 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
Finska som andraspråkAllmän utbildning
Taso
0-1
83
Taso
1-2
3329
Taso
2-3
5653
Taso
3-4
415