Gymnastik, 2019

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
GymnastikAllmän utbildning
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
68 %
73 %
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med egna apparater?
87 %
84 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
80 %
87 %
Skolan har en tillräckligt snabb och fungerande internetförbindelse.
65 %
71 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
GymnastikAllmän utbildning
Taso
0-1
21
Taso
1-2
1210
Taso
2-3
3637
Taso
3-4
5052