Bildkonst, 1.1.2018-20.1.2021

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
BildkonstAlla som svarat
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
60 %
72 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
71 %
78 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
38 %
27 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
41 %
53 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
59 %
65 %
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.
46 %
51 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
29 %
35 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis varit på arbetstid.
46 %
45 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis skett på arbetsgivarens bekostnad.
68 %
71 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.
63 %
63 %
I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.
81 %
80 %
Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål. *
31 %
25 %
I min skola finns en pedagogisk stödperson som hjälper med användningen av IKT i undervisningen.
74 %
81 %
Vi delar tips och stöder varandra när det gäller användningen av IKT i undervisningen.
74 %
79 %
Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid. *
74 %
71 %
Jag delar digitala läromedel jag producerat till andra lärare.
40 %
44 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
BildkonstAlla som svarat
Taso
0-1
21
Taso
1-2
2217
Taso
2-3
7170
Taso
3-4
612