Tyska, 1.1.2019-1.8.2021

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
TyskaAllmän utbildning
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
72 %
74 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
82 %
79 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
20 %
26 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
49 %
55 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
67 %
67 %
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.
54 %
51 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
28 %
36 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis varit på arbetstid.
43 %
44 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis skett på arbetsgivarens bekostnad.
65 %
69 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.
66 %
62 %
I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.
79 %
81 %
Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål. *
23 %
24 %
I min skola finns en pedagogisk stödperson som hjälper med användningen av IKT i undervisningen.
82 %
82 %
Vi delar tips och stöder varandra när det gäller användningen av IKT i undervisningen.
83 %
80 %
Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid. *
64 %
66 %
Jag delar digitala läromedel jag producerat till andra lärare.
49 %
47 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
TyskaAllmän utbildning
Taso
0-1
00
Taso
1-2
1516
Taso
2-3
7571
Taso
3-4
1013