Engelska, 2015

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
EngelskaAlla som svarat
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
62 %
58 %
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i min undervisning.
70 %
68 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
83 %
78 %
Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen.
45 %
47 %
Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisningsbruk. *
23 %
25 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
33 %
39 %
Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar.
14 %
20 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
47 %
47 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
64 %
63 %
I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedagogiska tips om användandet av IKT.
66 %
66 %
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.
52 %
47 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
24 %
30 %
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.
24 %
25 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
EngelskaAlla som svarat
Taso
0-1
33
Taso
1-2
3536
Taso
2-3
5652
Taso
3-4
69