Svenska , 2017

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Svenska Alla som svarat
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
66 %
67 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
80 %
79 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
17 %
30 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
40 %
48 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
64 %
66 %
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.
56 %
55 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
24 %
34 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis varit på arbetstid.
41 %
46 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis skett på arbetsgivarens bekostnad.
72 %
76 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.
62 %
68 %
I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.
73 %
79 %
Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål. *
24 %
25 %
I min skola finns en pedagogisk stödperson som hjälper med användningen av IKT i undervisningen.
71 %
77 %
Vi delar tips och stöder varandra när det gäller användningen av IKT i undervisningen.
77 %
78 %
Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid. *
87 %
82 %
Jag delar digitala läromedel jag producerat till andra lärare.
39 %
40 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
Svenska Alla som svarat
Taso
0-1
01
Taso
1-2
2520
Taso
2-3
6968
Taso
3-4
511