Samhällslära, 1.1.2018-8.12.2019

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
SamhällsläraAlla som svarat
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
70 %
71 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
78 %
78 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
26 %
28 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
48 %
52 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
67 %
66 %
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.
51 %
53 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
33 %
35 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis varit på arbetstid.
49 %
45 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis skett på arbetsgivarens bekostnad.
74 %
72 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.
60 %
64 %
I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.
82 %
80 %
Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål. *
25 %
25 %
I min skola finns en pedagogisk stödperson som hjälper med användningen av IKT i undervisningen.
80 %
82 %
Vi delar tips och stöder varandra när det gäller användningen av IKT i undervisningen.
79 %
78 %
Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid. *
72 %
75 %
Jag delar digitala läromedel jag producerat till andra lärare.
51 %
43 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
SamhällsläraAlla som svarat
Taso
0-1
11
Taso
1-2
1917
Taso
2-3
6871
Taso
3-4
1111