Bildkonst, 2017

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
BildkonstAlla som svarat
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
56 %
67 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
69 %
79 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
34 %
30 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
45 %
48 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
63 %
66 %
Utvecklingen av IKT-kompetens tas upp i utvecklingssamtal
53 %
55 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
32 %
34 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis varit på arbetstid.
41 %
46 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis skett på arbetsgivarens bekostnad.
71 %
76 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.
59 %
68 %
I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.
75 %
79 %
Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål. *
27 %
25 %
I min skola finns en pedagogisk stödperson som hjälper med användningen av IKT i undervisningen.
68 %
77 %
Vi delar tips och stöder varandra när det gäller användningen av IKT i undervisningen.
75 %
78 %
Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid. *
83 %
82 %
Jag delar digitala läromedel jag producerat till andra lärare.
36 %
40 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
BildkonstAlla som svarat
Taso
0-1
11
Taso
1-2
2820
Taso
2-3
6368
Taso
3-4
811