Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Huslig ekonomiAlla som svarat
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
54 %
62 %
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i min undervisning.
51 %
69 %
Min skola informerar aktivt om utbildningsmöjligheter inom IKT.
64 %
66 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
80 %
78 %
Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen.
36 %
45 %
Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisningsbruk. *
30 %
22 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
20 %
39 %
Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar.
4.5 %
21 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
42 %
48 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
56 %
65 %
I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedagogiska tips om användandet av IKT.
44 %
61 %
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.
48 %
48 %
Min skola har ordnat tekniskt närstöd (t. ex. digigårdskarl).
44 %
50 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
26 %
41 %
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.
7.9 %
28 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
Huslig ekonomiAlla som svarat
Taso
0-1
23
Taso
1-2
5432
Taso
2-3
4254
Taso
3-4
210