Kemi, 1.1.2019-29.10.2020

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
KemiAlla som svarat
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
74 %
73 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
75 %
79 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
27 %
26 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
47 %
54 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
65 %
67 %
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.
51 %
52 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
36 %
36 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis varit på arbetstid.
42 %
45 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis skett på arbetsgivarens bekostnad.
64 %
70 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.
61 %
63 %
I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.
78 %
81 %
Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål. *
24 %
24 %
I min skola finns en pedagogisk stödperson som hjälper med användningen av IKT i undervisningen.
75 %
81 %
Vi delar tips och stöder varandra när det gäller användningen av IKT i undervisningen.
81 %
79 %
Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid. *
66 %
68 %
Jag delar digitala läromedel jag producerat till andra lärare.
63 %
47 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
KemiAlla som svarat
Taso
0-1
10
Taso
1-2
2016
Taso
2-3
6770
Taso
3-4
1213