Biologi, 1.1.2018-13.1.2019

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
BiologiAlla som svarat
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
68 %
70 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
79 %
78 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
25 %
29 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
51 %
51 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
64 %
65 %
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.
56 %
54 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
32 %
36 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis varit på arbetstid.
44 %
46 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis skett på arbetsgivarens bekostnad.
73 %
74 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.
61 %
66 %
I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.
83 %
81 %
Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål. *
30 %
25 %
I min skola finns en pedagogisk stödperson som hjälper med användningen av IKT i undervisningen.
85 %
83 %
Vi delar tips och stöder varandra när det gäller användningen av IKT i undervisningen.
83 %
79 %
Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid. *
78 %
79 %
Jag delar digitala läromedel jag producerat till andra lärare.
53 %
41 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
BiologiAlla som svarat
Taso
0-1
01
Taso
1-2
1717
Taso
2-3
7071
Taso
3-4
1311