Informationsteknik, 2014

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
InformationsteknikAlla som svarat
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
61 %
62 %
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i min undervisning.
61 %
69 %
Min skola informerar aktivt om utbildningsmöjligheter inom IKT.
72 %
66 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
74 %
78 %
Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen.
54 %
45 %
Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisningsbruk. *
29 %
22 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
75 %
39 %
Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar.
68 %
21 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
50 %
48 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
68 %
65 %
I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedagogiska tips om användandet av IKT.
65 %
61 %
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.
61 %
48 %
Min skola har ordnat tekniskt närstöd (t. ex. digigårdskarl).
54 %
50 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
71 %
41 %
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.
84 %
28 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
InformationsteknikAlla som svarat
Taso
0-1
43
Taso
1-2
1332
Taso
2-3
5754
Taso
3-4
2610