Kemi, 2013

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
KemiAlla som svarat
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
66 %
64 %
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i min undervisning.
64 %
62 %
Min skola informerar aktivt om utbildningsmöjligheter inom IKT.
64 %
63 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
74 %
76 %
Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen.
38 %
39 %
Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisningsbruk. *
22 %
22 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
42 %
39 %
Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar.
22 %
20 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
41 %
42 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
62 %
61 %
I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedagogiska tips om användandet av IKT.
54 %
54 %
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.
44 %
42 %
Min skola har ordnat tekniskt närstöd (t. ex. digigårdskarl).
53 %
55 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
29 %
31 %
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.
34 %
23 %
Min läroanstalt informerar aktivt om utbildningsmöjligheter inom IKT.
100 %
100 %
I min läroanstalten är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
100 %
100 %
I min läroanstalt har vi ett gemensamt överenskommet mål om utnyttjandet av IKT i undervisningen.
0 %
0 %
Jag har möjligheter att påverka min läroanstalts IKT-anskaffningar.
0 %
0 %
Jag deltar aktivt i min läroanstaltens IKT-anskaffningar.
0 %
0 %
I utvecklingssamtal behandlas IKT-kunnande. (Hoppa över frågan om du har några utvecklingssamtal i din läroanstalten.)
0 %
0 %
Jag känner till innehållet i den IKT-plan som styr utvecklingsarbetet i min läroanstalt/kommun.
0 %
0 %
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.
0 %
0 %
Min läroanstalt har ordnat tekniskt närstöd (t. ex. digigårdskarl).
100 %
100 %
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min läroanstalt.
100 %
100 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
KemiAlla som svarat
Taso
0-1
33
Taso
1-2
3538
Taso
2-3
5452
Taso
3-4
87