Gymnastik, 1.1.2014-6.8.2020

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
GymnastikAlla som svarat
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
71 %
67 %
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i min undervisning.
62 %
66 %
Min skola informerar aktivt om utbildningsmöjligheter inom IKT.
69 %
63 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
73 %
78 %
Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen.
41 %
46 %
Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisningsbruk. *
19 %
24 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
25 %
30 %
Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar.
11 %
19 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
42 %
50 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
62 %
64 %
I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedagogiska tips om användandet av IKT.
58 %
63 %
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.
40 %
50 %
Min skola har ordnat tekniskt närstöd (t. ex. digigårdskarl).
42 %
48 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
22 %
34 %
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.
15 %
25 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis varit på arbetstid.
43 %
45 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis skett på arbetsgivarens bekostnad.
67 %
73 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.
56 %
65 %
I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.
78 %
80 %
Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål. *
27 %
25 %
I min skola finns en pedagogisk stödperson som hjälper med användningen av IKT i undervisningen.
82 %
80 %
Vi delar tips och stöder varandra när det gäller användningen av IKT i undervisningen.
71 %
78 %
Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid. *
73 %
75 %
Jag delar digitala läromedel jag producerat till andra lärare.
41 %
42 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
GymnastikAlla som svarat
Taso
0-1
21
Taso
1-2
2623
Taso
2-3
6665
Taso
3-4
611