Finska som andraspråk, 2014

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Finska som andraspråkAllmän utbildning
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
62 %
63 %
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i min undervisning.
67 %
71 %
Min skola informerar aktivt om utbildningsmöjligheter inom IKT.
71 %
68 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
74 %
79 %
Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen.
55 %
45 %
Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisningsbruk. *
22 %
21 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
28 %
40 %
Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar.
5.8 %
21 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
39 %
49 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
58 %
65 %
I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedagogiska tips om användandet av IKT.
59 %
63 %
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.
39 %
48 %
Min skola har ordnat tekniskt närstöd (t. ex. digigårdskarl).
54 %
51 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
39 %
42 %
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.
19 %
28 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
Finska som andraspråkAllmän utbildning
Taso
0-1
42
Taso
1-2
3531
Taso
2-3
5756
Taso
3-4
511