Finska som andraspråk, 1.1.2014-2.10.2020

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Finska som andraspråkAlla som svarat
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
71 %
67 %
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i min undervisning.
67 %
66 %
Min skola informerar aktivt om utbildningsmöjligheter inom IKT.
63 %
63 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
79 %
78 %
Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen.
50 %
46 %
Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisningsbruk. *
16 %
24 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
18 %
30 %
Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar.
7.1 %
19 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
46 %
50 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
64 %
64 %
I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedagogiska tips om användandet av IKT.
64 %
63 %
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.
50 %
50 %
Min skola har ordnat tekniskt närstöd (t. ex. digigårdskarl).
54 %
48 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
31 %
34 %
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.
29 %
25 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis varit på arbetstid.
46 %
45 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis skett på arbetsgivarens bekostnad.
73 %
73 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.
62 %
65 %
I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.
81 %
80 %
Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål. *
21 %
25 %
I min skola finns en pedagogisk stödperson som hjälper med användningen av IKT i undervisningen.
77 %
80 %
Vi delar tips och stöder varandra när det gäller användningen av IKT i undervisningen.
81 %
78 %
Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid. *
75 %
75 %
Jag delar digitala läromedel jag producerat till andra lärare.
53 %
42 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
Finska som andraspråkAlla som svarat
Taso
0-1
11
Taso
1-2
2123
Taso
2-3
6965
Taso
3-4
911