Svenska , 2014

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
År 2014 År 2013 År 2012
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
56 %
64 %
62 %
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i min undervisning.
70 %
62 %
66 %
Min skola informerar aktivt om utbildningsmöjligheter inom IKT.
63 %
60 %
59 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
78 %
78 %
71 %
Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen.
39 %
38 %
50 %
Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisningsbruk. *
28 %
21 %
20 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
31 %
29 %
24 %
Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar.
6.8 %
6.2 %
5.9 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
42 %
38 %
39 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
65 %
61 %
49 %
I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedagogiska tips om användandet av IKT.
52 %
51 %
0 %
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.
45 %
44 %
0 %
Min skola har ordnat tekniskt närstöd (t. ex. digigårdskarl).
46 %
55 %
0 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
30 %
21 %
0 %
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.
16 %
12 %
0 %
Min läroanstalt informerar aktivt om utbildningsmöjligheter inom IKT.
0 %
0 %
0 %
I min läroanstalten är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
0 %
0 %
0 %
I min läroanstalt har vi ett gemensamt överenskommet mål om utnyttjandet av IKT i undervisningen.
0 %
0 %
0 %
Jag har möjligheter att påverka min läroanstalts IKT-anskaffningar.
0 %
0 %
0 %
Jag deltar aktivt i min läroanstaltens IKT-anskaffningar.
0 %
0 %
0 %
I utvecklingssamtal behandlas IKT-kunnande. (Hoppa över frågan om du har några utvecklingssamtal i din läroanstalten.)
0 %
0 %
0 %
Jag känner till innehållet i den IKT-plan som styr utvecklingsarbetet i min läroanstalt/kommun.
0 %
0 %
0 %
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.
0 %
0 %
0 %
Min läroanstalt har ordnat tekniskt närstöd (t. ex. digigårdskarl).
0 %
0 %
0 %
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min läroanstalt.
0 %
0 %
0 %
Min läroanstalt stöds IKT-utbildning deltagande.
0 %
0 %
0 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis varit på arbetstid.
0 %
0 %
0 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis skett på arbetsgivarens bekostnad.
0 %
0 %
0 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.
0 %
0 %
0 %
I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.
0 %
0 %
0 %
Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål. *
0 %
0 %
0 %
I min skola finns en pedagogisk stödperson som hjälper med användningen av IKT i undervisningen.
0 %
0 %
0 %
Vi delar tips och stöder varandra när det gäller användningen av IKT i undervisningen.
0 %
0 %
0 %
Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid. *
0 %
0 %
0 %
Jag delar digitala läromedel jag producerat till andra lärare.
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
242
Taso
1-2
414234
Taso
2-3
545160
Taso
3-4
335