Tyska, 1.1.2018-26.1.2020

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
1.1.2018-26.1.2020År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
71 %
76 %
69 %
71 %
62 %
68 %
58 %
54 %
65 %
58 %
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i min undervisning.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
77 %
73 %
69 %
60 %
71 %
Min skola informerar aktivt om utbildningsmöjligheter inom IKT.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
61 %
65 %
67 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
84 %
78 %
84 %
84 %
79 %
80 %
83 %
81 %
81 %
75 %
Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
49 %
46 %
41 %
41 %
50 %
Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisningsbruk. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
28 %
28 %
24 %
23 %
21 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
23 %
22 %
20 %
26 %
20 %
21 %
29 %
31 %
35 %
21 %
Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
9.5 %
8.7 %
12 %
9.9 %
2.7 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
47 %
50 %
48 %
48 %
38 %
42 %
48 %
42 %
42 %
33 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
67 %
64 %
67 %
67 %
64 %
66 %
66 %
61 %
65 %
55 %
I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedagogiska tips om användandet av IKT.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
64 %
64 %
55 %
48 %
0 %
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.
54 %
53 %
55 %
55 %
59 %
55 %
51 %
53 %
46 %
0 %
Min skola har ordnat tekniskt närstöd (t. ex. digigårdskarl).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
46 %
58 %
0 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
27 %
37 %
26 %
29 %
25 %
24 %
19 %
36 %
21 %
0 %
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
15 %
18 %
19 %
12 %
0 %
Min läroanstalt informerar aktivt om utbildningsmöjligheter inom IKT.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
I min läroanstalten är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
I min läroanstalt har vi ett gemensamt överenskommet mål om utnyttjandet av IKT i undervisningen.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag har möjligheter att påverka min läroanstalts IKT-anskaffningar.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag deltar aktivt i min läroanstaltens IKT-anskaffningar.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
I utvecklingssamtal behandlas IKT-kunnande. (Hoppa över frågan om du har några utvecklingssamtal i din läroanstalten.)
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag känner till innehållet i den IKT-plan som styr utvecklingsarbetet i min läroanstalt/kommun.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Min läroanstalt har ordnat tekniskt närstöd (t. ex. digigårdskarl).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min läroanstalt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Min läroanstalt stöds IKT-utbildning deltagande.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis varit på arbetstid.
43 %
49 %
39 %
44 %
39 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis skett på arbetsgivarens bekostnad.
72 %
65 %
66 %
74 %
74 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.
65 %
71 %
67 %
63 %
67 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.
80 %
81 %
76 %
83 %
74 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål. *
19 %
22 %
22 %
16 %
21 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
I min skola finns en pedagogisk stödperson som hjälper med användningen av IKT i undervisningen.
81 %
87 %
80 %
83 %
70 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vi delar tips och stöder varandra när det gäller användningen av IKT i undervisningen.
82 %
81 %
82 %
82 %
77 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid. *
75 %
59 %
68 %
82 %
85 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag delar digitala läromedel jag producerat till andra lärare.
44 %
42 %
48 %
39 %
40 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
1.1.2018-26.1.2020År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
1001123110
Taso
1-2
15131614254135413929
Taso
2-3
75767773695256525771
Taso
3-4
912612646640