Gymnastik, 1.1.2019-20.9.2020

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
GymnastikAllmän utbildning
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
61 %
65 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
67 %
67 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
74 %
81 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
47 %
43 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
62 %
67 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
21 %
12 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
40 %
45 %
minskar elevernas intresse för studierna *
9.9 %
6.9 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
28 %
19 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
42 %
48 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
13 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
17 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
GymnastikAllmän utbildning
Taso
0-1
11
Taso
1-2
3724
Taso
2-3
5666
Taso
3-4
68