Tyska, 1.1.2019-1.8.2021

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
TyskaAllmän utbildning
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
74 %
64 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
65 %
67 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
85 %
82 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
60 %
43 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
65 %
67 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
15 %
12 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
41 %
45 %
minskar elevernas intresse för studierna *
7.5 %
6.9 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
24 %
19 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
51 %
48 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
11 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
20 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
TyskaAllmän utbildning
Taso
0-1
11
Taso
1-2
2924
Taso
2-3
6667
Taso
3-4
58