Tyska, 2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
TyskaAllmän utbildning
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
73 %
65 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
64 %
67 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
84 %
82 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
60 %
43 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
63 %
67 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
16 %
13 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
44 %
45 %
minskar elevernas intresse för studierna *
9.9 %
6.8 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
24 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
47 %
48 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
12 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
18 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
TyskaAllmän utbildning
Taso
0-1
11
Taso
1-2
3124
Taso
2-3
6466
Taso
3-4
48